Empower
your business
in Poland

Witamy

Jesteśmy agencją pośrednictwa gospodarczego wspierającą polskich przedsiębiorców w pozyskaniu strategicznych inwestorów zagranicznych. Pomagamy również polskim firmom w akwizycjach firm zagranicznych.

Dzięki współpracy z partnerami z Niemiec oraz krajów Beneluxu jesteśmy w stanie wyszukać inwestora, który zadba zarówno o kontynuację działalności Państwa biznesu, jak i zagwarantuje dalszy rozwój firmie. Nasi zaufani partnerzy pomogą Państwu także dokonać dokładnej i ukierunkowanej akwizycji przedsiębiorstwa zagranicznego, dzięki czemu szybko i aktywnie wkroczą Państwo z własną ofertą na nowy rynek.

Specjalizujemy się głównie w następujących branżach:

    o

    produkcja wyrobów lub materiałów przemysłowych,

    o

    wykonawstwo budowlane i usługi montażowe,

Pozostałe branże również dostępne na zapytanie.

Naszych klientów wspieramy, aktywnie i w pełni profesjonalnie, do momentu aż osiągną swój cel. Gdyż Państwa cel jest naszym celem.

Co możemy dla Państwa zrobić?

Dochody polskich inwestorów z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą w 2016 r. osiągnęły wartość 4,9 mld PLN!

W 2017 r. zagraniczni inwestorzy zainwestowali w polska gospodarkę ok. 13 mld. Euro, co przekłada się na powstanie 86 tyś. nowych miejsc pracy!

Wartość polskich inwestycji bezpośrednich (BIZ) za granicą sięgnęła na koniec 2016 r. imponujące 273 mld. PLN!

Jedynie w ciągu dekady 2005-2015 polskie spółki przejęły poza granicami kraju kilkaset przedsiębiorstw.

Co trzecia polska firma prowadząca działalność za granicą działa na rynku niemieckim.

image_of_Poland

W 2016 r. zagraniczne podmioty osiągnęły z tytułu inwestycji bezpośrednich w naszym kraju imponujące 79 mld. PLN dochodów!

Niemieccy przedsiębiorcy uważają Polskę za najatrakcyjniejszy kraj do inwestycji w całym regionie Europy środkowej i wschodniej.

Wartość zainwestowanego kapitału niemieckiego w Polsce wycenia się na prawie 35 mld. PLN!

Najwięcej zagranicznych akwizycji polskie przedsiębiorstwa dokonują w Niemczech.

Firmy z zagranicznym kapitałem zatrudniają w Polsce ponad 1,8 miliona osób!